Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MW w miejscowości Zawory k/ Książa Wlkp
Inwestor: Inter-Agri Sp. z o.o.


Budowa biogazowni rolniczej Dzikowiec 1 o mocy 0,5 MW w miejscowości Dzikowiec k/ Kolbuszowej
Inwestor: Bioenergia Dzikowiec Sp. z o.o.


Budowa biogazowni rolniczej Dzikowiec 2 o mocy 0,5 MW w miejscowości Dzikowiec k/ Kolbuszowej
Inwestor: GALAAUTO sp. z o.o.


Rozbudowa zakładu mięsnego FOOD SERvICE Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ
w oparciu o proces endotermiczny wraz zinfrastrukturą towarzyszącą
Inwestor: Food Service Sp. z o.o.


Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MW w miejscowości Brzoza k/ Strzelec Krajeńskich
Inwestor: EKO-ENERGIA Brzoza Sp. z o.o.


Budowa biogazowni rolniczej Suchowola 0,5 MW działającej przy gorzelni
Inwestor: SURWIN Sp. z o.o.


 


Copyright Nazwa.pl