BIOGAZOWNIE

 -  Budowa i uruchomienie Biogazowni rolniczej Upałty Małe 1 MW

 -  Budowa i uruchomienie Biogazowni rolniczej Jaromierz 1 MW

 -  Budowa i uruchomienie Biogazowni rolniczej Czerwonka 0,1 MW

 -  Budowa i uruchomienie Biogazowni rolniczej Sieńsk 0,4 MW

 -  Dostawa i montaż wyposażenia do Biogazowni Dzierżki 1 MW

 -  Dostawa i montaż wyposażenia do Biogazowni Gorajec 1 MW

 -  Dostawa i montaz wyposazenia do Biogazowni Stary Kornin 1 MW

 -  Budowa i uruchomienie Biogazowni rolniczej Zawroty 0,5 MW
 


OCZYSZCZALNIE

 -  Budowa układu cyrkulacji wewnętrznej w zbiornikach nitryfikacyjnych na OŚ Białystok

 -  Dostawa i montaż wyposażenia Oczyszczalni Ścieków Brochów

 -  Modernizacja Pompowni Głównej na Oczyszczalni Ścieków ŚcinawaSTACJE UZDATNIANIA WODY

 -  Budowa Instalacji Flotacji Ciśnieniowej na SUW WieliszewPOMPOWNIE I TŁOCZNIE

 -  Dostawa pompowni sieciowych i przydomowych dla sieci kanalizacji w m. Czosnów

 -  Dostawa pompowni sieciowych dla sieci kanalizacji w m. Wolbórz

 -  Dostawa pompowni sieciowych i przydomowych dla sieci kanalizacji w m. Iława

 -  Dostawa pompowni i tłoczni ścieków dla sieci kanalizacji w m. Legionowo

Copyright Nazwa.pl